Thursday, February 25, 2010

Menghadkan atau mengehadkan

Beberapa hari lalu, seorang teman ketawa apabila beliau bertemu perkataan mengehadkan dalam satu cerita yang dibacanya. Katanya, dia ketawa sebab bunyinya janggal kerana dia biasa menggunakan perkataan menghadkan bukan mengehadkan. Bagi beliau perkataan menghadkan lebih tepat untuk digunakan.
Ada pengguna bahasa yang masih keliru dengan penggunaan perkataan yang mempunyai imbuhan menge yang digabungkan dengan perkataan yang mempunyai satu suku kata. Contoh perkataan yang mempunyai satu suku kata ialah had, khas, pos, bom, kod, cam, tut, sah dan syor.
Antara contoh kesalahan perkataan yang mempunyai satu suku kata ini ialah penggunaan perkataan had dank has. Berikut adalah kesalahan yang dapat ditemui.
• “Kami tidak berhasrat menghadkan pergerakan atau mengasingkan pelajar Cina,” katanya.
• Pelbagai pihak memberikan reaksi berbeza terhadap tindakan kerajaan menghadkan operasi agensi pekerja asing.
• Kita boleh mengkhaskan satu bahagian untuk pemain yang ketinggiannya tidak melebihi 6 kaki 3 inci
• Amaran itu terkandung dalam laporan tahunan FAO mengenai keadaan makanan dan pertanian yang mengkhaskan satu bab mengenai kesan Aids terhadap bekalan makanan.
Perkataan yang terdiri daripda satu suku kata yang ditambah imbuhan meng adalah tidak tepat. Tatabahasa Dewan menerangkan perkataan yang terdiri daripada satu suku kata perlu diberi imbuhan menge.
Awalan meng menjadi menge apabila diimbuhkan kepada kata dasar satu suku kata iaitu bagi perkataan Melayu atau perkataan pinjaman seperti cat menjadi mengecat, kod menjadi mengekod, sah menjadi mengesah dan cam menjadi mengecam.
Hal ini bermakna, perkataan berkenaan yang boleh hadir dalam bentuk terbitan secara automatic akan menerima imbuhan penge iaitu pengehadan, pengecaman, pengesahan dan pengekodan. Hal ini menunjukkan ayat yang tepat bagi contoh berkenaan ialah ayat yang menggunakan perkataan mengehadkan dan mengesyorkan.

3 comments: