Monday, September 28, 2009

Program Kitar Semula

Tuesday, September 15, 2009

Soalan Latih Tubi Pemahaman Drama Serunai MalamBerikut disertakan contoh soalan yang dikemukakan dalam Peperiksaan Percubaan SPM Antara Negeri sebagai panduan untuk latih tubi:

1. Soalan Perlis:

(i) Berikan sebab-sebab Umar ingin menjadi guru? [3 markah]

(ii) Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan masyarakat menceburi kerjaya perguruan? [3 markah]

(iii) Huraikan satu perwatakan Safiah yang terdapat dalam petikan dan dua perwatakannya
yang lain dalam keseluruhan drama. [3 markah]

2. Soalan Negeri Sembilan:

(i) Apakah punca perselisihan pendapat antara Umar dengan Safiah? [2 markah]

(ii) Sekiranya anda mahasiswa, nyatakan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk
memajukan penduduk desa. [3 markah]

(iii) Jelas satu perwatakan Umar yang terdapat dalam petikan dan satu perwatakan lain
daripada keseluruhan drama. [4 markah]

3. Soalan Klang, Selangor:

(i) Nyatakan alasan Umar ingin menjadi guru. [2 markah]

(ii) Mengapakah akhirnya Safiah bersetuju dengan kehendak Umar? [4 markah]

(iii) Jelaskan satu perwatakan Umar dalam petikan dan dua perwatakan daripada keseluruhan
drama. [3 markah]

4. Soalan MRSM:

(i) Apakah kenangan indah antara Umar dan Safiah? [2 markah]

(ii) Pada pendapat anda, bagaimanakah percanggahan pendapat antara pasangan dapat
diselesaikan? [3 markah]
(iii) Huraikan satu perwatakan Safiah daripada petikan dan satu perwatakan lain daripada
keseluruhan drama? [4 markah]

5. Soalan Melaka (Peperiksaan Pertengahan Tahun Selaras)

(i) Apakah reaksi ibu Safiah sebaik sahaja kedatangan Pak Majid ke rumahnya? [2 markah]
(ii) Sikap tolong-menolong merupakan nilai yang masih diamalkan dalam masyarakat kita.

Pada pendapat anda, apakah kepentingan nilai tolong-menolong dalam kehidupan?

[3 markah]

(iii) Huraikan satu perwatakan Pak Majid yang terdapat dalam petikan di atas dan satu perwatakan lain Pak Majid yang terdapat dalam keseluruhan drama tersebut.

[4 markah]
Dicatat oleh: munsyibm at 07:33
Label ARKIB KOMSAS

Monday, September 14, 2009

TEMA KARANGAN SPM 2009 (N)

Rakan guru dan pelajar perlu memberi perhatian terhadap tema karangan yang belum dikemukakan dalam mana-mana peperiksaan SPM antara tahun 2004 hingga 2009 (J). Antara tema tersebut ialah :

1. Pelaburan dan tabungan
2. Perpaduan antara kaum di Malaysia
3. Isu alam sekitar di Malaysia- tanah runtuh, hakisan tanah, banjir kilat, penebangan hutan secara tidak terkawal
4. Isu kemelesetan ekonomi dunia - masalah pengangguran
Atasi dengan cara bekerja sendiri/ berniaga.
5. Memulihara warisan bangsa - bangunan bersejarah,
permainan tradisional
6. Kepentingan mempelajari bahasa asing seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan sebagainya - persaingan di pasaran pekerjaan.
7. Sistem pengangkutan - kelemahan pengangkutan awam, kemalangan jalan raya, kepentingan pengangkutan moden, keperluan lebuh raya.
8. Amalan membaca - kepentingan, cara-cara menggalakkan
9. Kesan alat komunikasi - telefon bimbit, internet
10. Pemanasan global- kerjasama antarabangsa untuk mengatasi masalah tersebut.
Isi karangan untuk pelbagai skop/tema/tajuk susunan Cikgu Razak daripada Koleksi Cikgu Md.Radzi

Saturday, September 12, 2009

Glitter Text
Make your own Glitter Graphics

Mengubah Ayat Aktif menjadi Ayat Pasif Siri 1

Mac 21, 2008 — mindabahasa
Sering kali, pelajar melakukan kesilapan apabila menukar ayat aktif transitif kepada ayat pasif apabila melibatkan ganti nama diri pertama dan kedua.

Antara ganti nama diri pertama ialah saya, hamba, aku, kami dan kita manakala ganti nama diri kedua ialah awak, engkau, kamu, anda, dan tuan.

Dalam ayat pasif melibatkan ganti nama diri pertama dan kedua, perlu diingat bahawa:
1. Tidak boleh menggunakan kata “oleh”,
2. Kata bantu seperti akan, sedang dsb. mesti hadir sebelum ganti nama diri.
3. Ganti nama diri : contohnya, saya, anda mesti diikuti oleh kata kerja : contohnya, tulis, baca , sepak.
4. Kata kerja mestilah menjadi kata dasar seperti tulis bukannya menulis, baca bukannya membaca.

Contoh 1
Ayat Aktif Transitif : Saya akan menulis rencana tentang isu vandalisme.
Ayat Pasif : Rencana tentang isu vandalisme akan saya tulis.

Contoh 2
Ayat Aktif Transitif : Anda telah menutup botol itu.
Ayat Pasif : Botol itu telah anda tutup.

Cuba anda tukarkan ayat aktif transitif di bawah dan seterusnya betulkan contoh-contoh ayat pasif yang diberikan.

Sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan, awak telah memanggil Amran ke dalam kelas.

Amran telah dipanggil oleh awak ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.
(Ayat pasif ini salah kerana oleh diikuti oleh ganti nama diri pertama atau kedua).

Amran, awak telah panggil ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.
(Ayat pasif ini salah kerana ganti nama diri pertama/kedua mestilah diikuti oleh kata kerja).

Yang betul ialah :
Amran telah awak panggil ke dalam kelas sebaik sahaja loceng sekolah dibunyikan.

Dikirim dalam Kesilapan Bahasa, Pengajaran Bahasa, Sintaksis. 6 Komen »

Wednesday, September 9, 2009

Pemanasan Global

Berita 1 MASALAH MEMBACA DI UNIVERSITI

Masalah membaca di universiti
Oleh Nazmi Yaakub @ Gambar oleh Nur Adibah Ahmad Izam
nazmi@bharian.com.my
Masih menjadi bahan perbincangan sedangkan ia pusat ilmu

AGAK ironi dan aneh kedengaran apabila topik minat serta budaya membaca masih diperdebatkan di universiti , sedangkan institut pengajian tinggi (IPT) bergerak di atas landasan ilmu pengetahuan, manakala buku pula menjadi bukti ampuh kepada tradisi keilmuan.

Bagaimanapun, itulah hakikat yang terpaksa dikunyah dan ditelan apabila ia dibincangkan pada Wacana Malaysia Membaca di Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi Malaysia (UiTM), Puncak Perdana, Shah Alam, baru-baru ini.

“Mereka hanya membaca benda yang sia-sia dan ada ketikanya berbau seksual atau bahan bacaan yang tidak membantu mereka menjadi insan kukuh. Kita didatangkan ke dunia ini bukan hanya untuk berhibur, sebaliknya bertanggungjawab membina kehidupan bererti di alam ini,” katanya pada ucap utama Wacana Membaca Malaysia.

Tanpa pendedahan kepada ilmu yang dikutip daripada pembacaan, A Samad berkata, ia menyebabkan manusia mencetuskan bibit yang akhirnya menggersangkan dunia termasuk melakukan kerosakan kepada alam.

Beliau turut berkongsi pengalaman dalam dunia pembacaannya, khususnya selepas berhenti kerja pada 1987, sehingga memberi peluang kepada pembacaannya menjalar ke bidang ilmu lain dan tidak lagi terhad kepada karya sastera.

“Saya senangi dunia astronomi, ekonomi, politik, sosiologi dan kerana itu saya terbiasa dengan buku biografi Bernard Condeld, Richard Branson, Karl Marx dan Leon Trotsky, bahkan juga biografi Adolf Hitler.

“Saya gemar membaca mengenai skandal ekonomi, lebih kerana ingin mengetahui bagaimana penguasa menghuru-harakan masyarakat, selain terdorong memahami bagaimana kelompok bangsawan dan niagawan seperti disediakan untuk memimpin dunia,” katanya.

Beliau menganggap kecenderungan baru dalam pembacaannya itu turut menjadi faktor beliau terpanggil untuk turun ke dunia nyata dan kontemporari serta mula menerima seorang penulis tidak cukup hanya membaca dan menulis.

“Dunia penulis bukan lagi dalam bilik, sebaliknya dia juga ada tugas penting yang lain. Saya kira penulis juga sewajarnya berada di tengah-tengah masyarakat untuk cuba mengenal masalah yang menggelupas. Jika boleh turut bantu memberi kefahaman dan menyelesaikannya,” katanya.

Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Khairusy Syakirin Has-Yun Hashim, menyarankan kempen gerakan membaca diperincikan lagi, sekali gus tidak lagi terhad kepada menjelaskan kepentingan membaca.

“Gerakan membaca sewajarnya memperincikan jenis bacaan yang perlu dibaca, kaedah membaca yang lebih berkesan, pengurusan kewangan dan masa untuk diluangkan bagi tujuan pembelian serta pembacaan buku.

“Adalah lebih sempurna sekiranya pengurusan pembacaan mula diperkenalkan di universiti, sebagai lambang kepada bermulanya generasi baru yang berminat dan menyintai buku serta ilmu lahir di negara ini,” katanya pada forum yang dipengerusikan Timbalan Dekan Fakulti Pengurusan Maklumat (Pelajar dan Alumni), Azman Mat Isa.

Ini kerana, Khairusy Syakirin berkata, perincian gerakan membaca wajar dibuat kepada pelajar IPT kerana universiti sebagai pusat pendidikan yang bersumberkan ilmu, berperanan untuk mendidik bangsa.

“Walaupun secara teorinya, manusia akan senang terdidik untuk dibudayakan sesuatu amalan sejak kecil lagi, umur remaja sekitar 17 hingga 24 tahun menjadi ruang sesuai untuk diajar secara lebih sistematik kerana masih mudah untuk dilentur menjadi golongan profesional.

“Kerana itulah, universiti menjadi lokasi terpenting untuk pembudayaan amalan yang baik, termasuk budaya membaca kerana ia menjadi aktiviti terpenting dalam penguasaan ilmu pengetahuan,” ujarnya.

Pandangan Khairusy Syakirin itu dipersetujui bekas Pegawai Perancang Bahasa Kanan, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Jaafar Abdul Rahim yang menyarankan pelajar IPT memburu gelaran pakar buku dengan membuka pemikiran melalui pembacaan di samping tidak terkongkong pada satu ilmu.

“Pelajar juga perlu bijak mendapatkan bahan bacaan sesuai dengan kemampuan dalam perbelanjaan mereka, khususnya dengan mencari kedai buku yang menawarkan harga murah berbanding kedai buku utama,” katanya.
Wacana bertema Kegersangan Mahasiswa Membaca itu, menyelongkar masalah minat dan budaya membaca di kalangan pelajar IPT, sekali gus mengemukakan jalan penyelesaian secara realistik kepada pelajar dengan tujuan memudahkan akses mereka kepada dunia buku.

Kerisauan terhadap minat dan budaya membaca di kalangan generasi muda itu diluahkan Sasterawan Negara (SN), Datuk (Dr) A Samad Said pada wacana anjuran Pelajar Jurusan Sarjana Muda Sains Pengurusan Maklumat, Pengurusan Pusat Sumber Maklumat Semester 4, yang turut dihadiri Dekan Fakulti Pengurusan Maklumat, Prof Madya Dr Adnan Jamaludin dan Penasihat Wacana Membaca Malaysia, Shaharom TM Sulaiman.

A Samad berkata, dunia pembacaan dianggap memberi nikmat kepadanya, tetapi beliau risau apabila melihat senario angkatan muda khususnya pelajar IPT yang hanya membaca buku teks dan selepas berjaya mendapat ijazah, mereka tidak lagi membaca.

PUNCA KEMALANGAN JALAN RAYA

ADAB MENJAGA ALAM

Wednesday, September 2, 2009

Contoh Karangan FIKHA FIMBAK

Kejadian banjir kilat sering melanda negara ini setiap kali berlakunya hujan lebat. Masalah ini menyebabkan ramai penduduk yang kehilangan harta benda dan nyawa.
Huraikan punca-punca berlakunya banjir kilat di negara kita.

Perenggan Pendahuluan

Masalah banjir kilat bukan fenomena baru, bahkan kerap melanda banyak kawasan sejak akhir-akhir ini. Berita tentang kejadian banjir kilat sering menjadi tajuk utama atau dipaparkan pada muka depan sama ada di media massa atau media elektronik. Malahan sejak akhir-akhir ini kejadian banjir kilat sering menjadi perbualan hangat sama ada di meja persidangan, di parlimen atau diwarung-warung kopi. Bak kata pepatah “jika tiada angin masakan pokok bergoyang.” Sebagai contoh, akhbar Berita Harian telah memaparkan berita tentang Banjir Kilat yang melanda Kuala Lumpur sedalam 1.8 meter pada hari Ahad, 10 Jun 2007 , yang berlaku dari jam 6.00 petang hingga 8.00 malam , selama 2 jam akibat hujan lebat,. Sebagaimana yang kita ketahui, banjir kilat yang berlaku bukan sahaja merosakkan harta benda malahan akan melumpuhkan ekonomi sesebuah negara. Oleh hal yang demikian saya berpendapat bahawa segala punca yang menyebabkan banjir kilat perlu dihuraikan bagi mengambil langkah menanganinya secara drastik. 124 perkataan

Perenggan Isi

Projek pembangunan yang tidak terancang menjadi punca utama berlakunnya banjir kilat di negara kita. Hal ini kerana apabila sesuatu projek pembangunan akan dilaksanakan, sudah tentu berlaku penebangan hutan atau pokok-pokok. Kawasan yang telah diteroka akan menyebabkan hakisan tanah dan hal ini memudahkan berlakunya banjir kilat yang membawa bersamanya kandungan lumpur dari kawasan penebangan tadi. Sebagai contoh, Bandaraya Kuala Lumpur sering dilanda banjir kilat akibat pembangunan yang begitu pesat dan tidak terancang. Pembangunan yang pesat akan menyebabkan banjir kilat dan seterusnya menimbulkan banyak masalah sama kepada masyarakat dan negara. Oleh itu jelaslah bahawa pembangunan yang tidak terancang menjadi penyumbang utama kepada berlakunya banjir kilat di negara kita.
102 patah perkataan

Perenggan Penutup

Konklusinya, banjir kilat sering berlaku berpunca daripada sikap segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri. Adalah diharapkan agar masyarakat bekerjasama dan prihatin dalam menangani masalah banjir kilat seperti menjaga kebersihan sungai. Selain itu, kerajaan pula hendaklah menguatkuasakan undang-undang dan mengetatkan lagi peraturan yang sedia ada. Kerajaan juga hendaklah mengadakan kempen-kempen seperti “cintailah sungai kita” dan “Sungai kita tanggung jawab kita”. Semoga rakyat akan dapat hidup dengan aman dan selesa tanpa adanya gangguan banjir kilat setiap kali berlakunya hujan lebat. Negara kita juga akan dipandang tinggi oleh negara lain kerana bersih dan terhindar daripada ancaman banjir kilat. Banjir kilat sememangnya mendatangkan banyak masalah kepada masyarakat dan negara. Oleh itu bersama-samalah kita menjaga dan memelihara kebersihan sungai kita. 117 patah perkataan
.

Tuesday, September 1, 2009

Alhabib Islamic Greeting Card

Link

http://www.youtube.com/watch?v=0qqxjO5nr8k

AlamKAEDAH FIKHA FIMBAK

Pengenalan :

Kaedah ini adalah suatu kaedah bagi membantu pelajar menulis karangan dengan lebih berkesan. Cara menggunakan kaedah ini ialah dengan cara mengisi maklumat yang diperlukan dalam kotak yang disediakan. Pelajar perlu mengisi mengikut turutan bermula dengan fokus dan berakhir dengan ayat. Kaedah ini dapat membantu pelajar yang lemah dalam membina ayat dan lemah dalam menghasilkan karangan yang panjang. FIKHA FIMBAK bermaksud F(Fokus) I (isi) K (Kata)H (Hubung) A (Ayat) FIMBAK pula bermaksud F (Fokus)I (Isi)M (Mengapa) B (Bagaimana)A (Alibi/ contoh)K (Kesimpulan)


Objektif :

Membantu pelajar mengatasi masalah :
1. Membina ayat yang gramatis
2. Menulis isi dengan tersusun dalam satu perenggan
3. Mengembangkan isi
4. Menulis perenggan pendahuluan, Isi dan kesimpulan dengan berkesan.
5. Menghasilkan karangan yang panjang melebihi 350 untuk SPMSasaran :Pelajar yang lemah dan sederhana.


Kaedah :

1. Pelajar diajar menulis perenggan pendahuluan terlebih dahulu. Apabila telah mahir barulah beralih kepada cara menulis perenggan isi dan kemudian apabila telah mahir barulah diajar cara menulis perenggan penutup.
2. Mengisi maklumat mengikut baris dan lajur.
3. Membina ayat dari isi yang telah ditulis
4. Mengisi maklumat dalam kotak sehingga habis.


Langkah :

1. Mengisi maklumat pada baris isi dan diikuti dengan membina ayat daripada perkataan yang dibina. Isi hendaklah mengandungi tidak melebihi 2 / 3 perkataan.
2. Isikan maklumat Mengapa. Mengapa membawa maksud Mengapa anda berpendapat demikian). Kemudian buatkan ayat susunan biasa. Jika sudah mahir bolehlah pelbagaikan jenis ayat.
3. Isikan maklumat Bagaimana yang bermaksud bagaimana perkara ini boleh berlaku / bagaimana ia dijalankan/bagaimana ia terjadi?. Kemudian bina ayat daripada perkataan yang diberi dalam baris isi. Bina ayat yang mudah difahami.
4. Isikan maklumat Alibi / contoh perkara yang telah terjadi dan ayatnya.
5. Isi maklumat tentang kesan daripada tindakan yang telah berlaku dan bina ayat daripada perkataan tersebut.
6. Isi maklumat tentang kesimpulan dengan mengaitkan soalan yang diberiContohnya, Di bawah ini akan saya huraikan dengan lebih lanjut masalah yang dihadapi oleh penduduk kampung disebabkan ternakan yang terbiar.
7. Akhir sekali letakkan kata hubung yang sesuai. Tidak perlu meletakkan kata hubung pada lajur yang pertama. Tidak semua lajur memerlukan kata hubung, lihat mana-mana yang sesuai sahaja.

Penulisan Karangan Kaedah FIKHA FIMBAK

Dewasa ini, pelbagai teknik dan kaedah boleh digunakan untuk menghasilkan penulisan karangan yang baik. Walau bagaimanapun, pelajar perlu banyak membaca bahan-bahan ilmiah untuk mendapatkan isi atau maklumat yang terkini dan tepat.Kaedah Fikha Fimbak yang saya hasilkan telah dijalankan untuk tujuan Kajian Tindakan pelajar tingkatan 4 aliran vokasional. Saya dapati kaedah ini amat berkesan kerana dapat membantu menghasilkan karangan yang panjang dan dapat mengelakkan pelajar daripada menulis karangan terpesong atau sipi-sipi. Kaedah ini juga dapat membantu pelajar membina ayat yang betul dan gramatis dari segi perkataan dan ayat.